เชิญมาสัมผัส สนามฟุตบอลเทคโนโลยีหญ้าเทียมของ MAX S ให้สัมผัสที่เหมือนจริง