พิธีเปิดตัวอย่างเป็นทางการ สนามฟุตบอล บ่อวิน อารีน่า วันที่ 16 พฤษภาคม 2560

Grand 01
Grand 02
Grand 03
Grand 04
Grand 05
Grand 06
Grand 07
Grand 08
Grand 09
Grand 10
Grand 11
Grand 12
Grand 13
Grand 14
Grand 15
Grand 16
Grand 17
Grand 18
Grand 19
Grand 20